Campus-Baustoffe.da

Din eksport Leverandør af Brændsel & Byggematerialer


produktoversigt

Gasbeton

Gasbeton overbeviser udover deres byggetekniske egenskaber, også til et bæredygtigt miljø. Råstofferne der benyttes er stort set tilstede i ubegrænset omfang og den ringe mængde af aluminium der tilsættes, er et genbrugsprodukt. For den næsten ubegrænsede holdbarhed af gasbeton gælder desuden at, af 1m³ faste råstoffer kan der udvindes op til 5m³ gasbeton - det er effektiv udnyttelse af resourcerne.

 

 

 

Gasbeton

Det primære energiforbrug ved fremstilling er til sammenligning med andre produktionsformer meget lavt. Produktionen er affald og spildevandsfri og overskydende gasbetonrester under produktionen kan genanvendes. En meget lav varmeledningsevne og et produkt helt uden sundhedsskadelige stoffer, gør materialet ideelt for et energirigtigt og sundt byggeri. På grund af den samme produktionsteknik og samme miljørigtige fordele, gælder ovenstående også for vores kalksandstensprodukter.Fremstilling af gasbeton


Kalk, cement, vand og meget fint malet sand er råstofferne i gasbeton. I en blandemaskine bliver råstofferne tilsat vand, og der opstår derigennem en fin tynd væske. Til denne væske bliver tilsat en meget lille mængde aluminiumspasta og endeligt bliver massen hældt i forme. I et alkalisk miljø udvikler aluminiumet vandstofgas - derigennem opstår små gasbobler, der får massen til at hæve. Resultatet er derefter store faste kager (sandkage) der ved hjælp af ståltråd bliver skåret i de ønskede størrelser. I efterfølgende proces følger hærdningen i specielle damptrykskedler (autoklaver) ved 180 - 200 grader under ca. 12 bars tryk. Derefter bliver produktet pakket, og er klar til at blive brugt i byggeriet.

 

                                                                    Kalksandsten

Kalksandstein auftragsdicke Kalksandsten kender målet. Renhed, klarhed, holdbart og stabilt. De klare værdier samt en perfekt pasform, mærkes i det øjeblik man står med stenen i hånden. Med det samme har man indtrykket af den perfektionisme der kendetegner tysk ingeniørkunst. Kalksandsten er stenen der på perfekt vis er idealet for tidsløst, stilsikkert og moderne byggeri.

 

Fremstilling af Kalksandsten

Udgangspunktet for kalksandsten er kalk og sand, der blandet med hinanden under tilførsel af vand, bliver opløst til kalkhydrat. Herefter føres blandingen videre til næste proces, der sikrer den korrekte fugtighed og gør stenen klar til formning i en automatisk presse. Som ved gasbeton hærdes stenen ligeledes i en autoklave. Efter afkøling er kalksandstenen klar til brug.

tilbage til oversigt